نویسنده = علیرضا زراسوندی
پتانسیل‌یابی و بررسی ژئوشیمیایی مناطق امیدبخش کرومیت در شمال‌شرق شاهرود؛ کمربند فلززایی جٌغٌتای-سبزوار

دوره 13، شماره 2، تیر 1402، صفحه 517-536

10.22055/aag.2022.41587.2309

محمدامین جعفری؛ حامد کاچار؛ علی زینالی؛ مجید فخری؛ حکمت اله محمدخانلو؛ علیرضا زراسوندی


زمین شیمی زیست محیطی و منشا فلزات سنگین و هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای (PAHs) در گرد و غبار خیابان شهرستان ماهشهر

دوره 13، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 199-223

10.22055/aag.2022.40935.2298

علیرضا زراسوندی؛ مرضیه اکبرنژاد؛ محسن رضایی؛ رویا آزادی؛ فاطمه راست منش


بررسی رفتار عناصر نادر خاکی و کمیاب در کانسار مس پورفیری سرکوه، کرمان، ایران

دوره 11، شماره 4، دی 1400، صفحه 690-709

10.22055/aag.2021.35086.2166

علیرضا زراسوندی؛ میلاد طاهری؛ محسن رضایی؛ یوهان ریت


ارزیابی منشا زمین شناسی و پراکنش ژئوشیمیایی فلزات سنگین در رسوبات چشمه های شورابه ای استان خوزستان

دوره 11، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 349-364

10.22055/aag.2020.35770.2182

محسن رضایی؛ علیرضا زراسوندی؛ علی اژدری؛ سید ساجدین موسوی؛ مجید حیدری؛ نادیا عزیزی


ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه کارون در محدوده ی شهر اهواز

دوره 5، شماره 3، مهر 1394، صفحه 11-22

10.22055/aag.2015.11821

فاطمه مسلم؛ فاطمه راست منش؛ علیرضا زراسوندی


مدلسازی آلودگی هوا با استفاده از تصاویر سنجنده مودیس: مطالعه موردی توده های گرد و غبار استان خوزستان

دوره 4، شماره 4، دی 1393، صفحه 38-45

کاظم رنگزن؛ علیرضا زراسوندی؛ علی عبدالخانی؛ برات مجردی


زمین شیمی سنگ های ادراری به عنوان یکی از بیومینرال های آسیب رسان؛ مطالعه موردی استان فارس

دوره 4، شماره 3، مهر 1393، صفحه 42-50

نسرین یاور عشایری؛ بهنام کشاورزی؛ علیرضا زراسوندی؛ فرید مر