زمین شناسی کاربردی پیشرفته (AAG) - پرسش‌های متداول