کاربرد داده‌های ژئوشیمیایی برای شناسایی شرایط تمرکز عناصرنادرخاکی در آنومالی معدنی C جنوبی اسکارن آهن سنگان، خراسان رضوی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زمین شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشگاه تهران

چکیده

آنومالی C جنوبی از آنومالی‌های بخش غربی معدن آهن سنگان است که در پی نفوذ توده‌های گرانیتوییدی به درون سنگ‌های کربناته، متحمل کانی‌سازی اسکارن کلسیمی غنی از مگنتیت شده است. در اسکارن‌ها و کانسنگ آهن به ترتیب میزان فراوانی LREE از 59/26-91/305 و 95/54-14/147 و HREE از 79/5-86/45 و 95/54-14/147 پی‌پی‌ام در تغییر است. نسبت‌های N(La/Yb) و N(Gd/Yb) در اسکارن‌ها به ترتیب 38/18-38/3 و 69/8-2/2 و در کانسنگ‌آهن به ترتیب 36/0-86/0 و 8/5-16/10 است که نشان می‌دهد اسکارن‌ها از عناصر نادر خاکی سبک بیش از عناصر نادر خاکی سنگین غنی شده‌اند. بالا بودن نسبت LREE/HREE در اسکارن‌ها و کانسنگ‌آهن، احتمالاً بیانگر غنی‌تر بودن سیال کانی‌ساز از Cl نسبت به F می‌باشد. همچنین نسبت La/Y اسکارن‌ها و کانسنگ آهن به ترتیب بین 44/0-95/5 و 5/0-4/2 در تغییر است که نشان دهنده تشکیل اکثر نمونه‌ها در محیطی با pH قلیایی است. نسبت‌ Ce/Ce* در اسکارن‌ها و کانسنگ آهن به ترتیب بین 18/0-84/0 و 02/0- 15/0 در تغییر است و حضور یک آنومالی منفی مشخص از Ce وجه مشخصه الگوهای REE است. براساس مقادیر Ce/Ce* و N(Pr/Yb) می‌توان نتیجه گرفت که سیالات عامل کانی‌سازی، عمدتا متشکل از آب‌های ماگمایی به همراه مقادیر کمتری آب‌های جوی بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها