تعداد مقالات: 288
276. آشکارسازی سدهای باطله معدنی با استفاده از تصاویر چندطیفی سنجنده استر، مطالعه موردی: معدن سرب-روی انگوران، جنوب غرب زنجان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

10.22055/aag.2019.28325.1934

نازی مظهری؛ مرجان کریمی؛ پروین بیات؛ محمدصالح برومند


277. مطالعه شرایط تشکیل و پتانسیل گوهرشناسی کردیریت، کیانیت و آندالوزیت‌های موجود در هاله دگرگونی کمپلکس الوند، همدان، ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

10.22055/aag.2019.28506.1938

عادل ساکی؛ علیرضا زراسوندی؛ فاطمه مزرعه


278. مطالعه عوامل مؤثر در تشکیل فرو چاله‌ها در جنوب شهر پل دختر، جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

10.22055/aag.2019.28733.1946

عبدالرضا نوریزدان؛ محمد حسین قبادی


279. زیست‌دسترس‌پذیری و زیست‌انباشت فلزات سنگین در سیستم رسوب-گیاه تالاب شادگان، استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

10.22055/aag.2019.28736.1947

نسرین یاورعشایری؛ بهنام کشاورزی؛ فرید مر


280. تاثیر لیتواستراتیگرافی سازند گچساران بر عملکرد جدایشی آن در تاقدیس‌های فرادیواره ای گسل پیشانی زاگرس درفروافتادگی دزفول جنوبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

10.22055/aag.2019.28863.1954

علی یساقی؛ اسلام توکلیان؛ مهدی نجفی؛ علیرضا گلال زاده


281. ارزیابی تناسب کاربری زمین در جایگاه دفن پسماند شهر زنجان با بهره‌گیری از دادهای هیدروژئولوژیکی و پیمایش‌های ژئوالکتریکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

10.22055/aag.2019.29297.1972

مسعود ساعت ساز؛ محبوبه سبزی اتیوند؛ عبدالرضا قدس


283. بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی خاک لس سیلتی تثبیت شده با آهک و الیاف شیشه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

10.22055/aag.2019.29538.1985

رسول یازرلو؛ امین جمشیدی؛ امین مجیدی حسن آبادی؛ امین محمودی مقدم


284. مقایسه عملکرد تصاویر ماهواره ای ASTER و لندست-8 OLI در بارزسازی رخداد آهن و دگرسانی ها در منطقه شهرک، استان کردستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

10.22055/aag.2019.29579.1986

زهرا بنیادی؛ احسان دریانورد


285. بررسی غلظت و ارزیابی ریسک سلامتی عناصر بالقوه سمّی در خاکهای کشاورزی دشت الشتر، استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

10.22055/aag.2019.29590.1988

گیتی فرقانی تهرانی؛ لیلا شیخی


286. مدل‌سازی رفتار طیفی بافت خاک در کانون‌های ریزگرد استان خوزستان با استفاده از تصاویر ابر طیفی و مدل جنگل تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

10.22055/aag.2019.29642.1990

منصور چترنور؛ احمد لندی؛ احمد فرخیان فیروزی؛ علی اکبر نوروزی؛ حسینعلی بهرامی


287. تحلیل ریخت زمین ساختی گسل آغاجاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

10.22055/aag.2019.29656.1991

بابک سامانی؛ عباس چرچی؛ شیما ناظمی


288. یافته های جدیدی از چینه نگاری سکانسی سازند روته در شمال البرز مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آذر 1398

10.22055/aag.2019.30273.2014

ایرج مغفوری مقدم؛ محمد حسین آدابی؛ علیرضا چگینی؛ مسعود لطف پور لطف پور