تعداد مقالات: 288
182. تعیین پتانسیل کانی سازی بورات در جنوب سبزوار با استفاده از RS و GIS

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 63-76

10.22055/aag.2016.12390

مهدی بمانی؛ سید حسین مجتهدزاده؛ امیرحسین کوهساری


183. دگرشکلی جوان ستبرپوسته و نازک پوسته زاگرس شرقی (کمان فارس)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 56-73

10.22055/aag.2016.12635

سید عباس عطاپورفرد؛ علی یساقی؛ مهناز رضائیان؛ Massimiliano Zattin


185. میکروفاسیس و محیط بخش 5 سازند گچساران درمیدان نفتی منصورآباد

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 78-86

10.22055/aag.2017.12086.1212

فرخ ناصری کریموند؛ سید رضا موسوی حرمی


188. مدلسازی عددی تراکم دینامیکی خاک با استفاده از روش تفاضل محدود

دوره 8، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 60-68

10.22055/aag.2018.23603.1769

مرتضی بختیاری؛ احسان کمال پور اصل؛ جواد احدیان


190. زمین‌شناسی، کانی‌سازی و زمین‌شیمی در رخداد آهن پده بید، جنوب غرب بردسکن، استان خراسان جنوبی

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 51-62

10.22055/aag.2019.26711.1881

آزاده ملکزاده شفارودی؛ محمد حسن کریم پور؛ سعید شعبانی


191. گسلش و مورفوتکتونیک در زون بخاردن-قوچان

دوره 8، شماره 4، پاییز 1398، صفحه 58-65

10.22055/aag.2019.27146.1892

جواد بیگلری؛ عباس کنگی؛ عبدالرضا جعفریان


195. تأثیر دگرشکلی بر کانسار آهن قادرآباد، جنوب شرق مهاباد

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 71-77

سعادت قادری؛ بهزاد حاج علیلو؛ محسن موذن


199. سنگ نگاری، ویژگی های ژئوشیمی،ایزوتوپ های استرانسیم و نئودیمیم و منشاء توده های گرانیتوئیدی منطقه اکتشافی خونیک، جنوب‌ بیرجند

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 63-79

سمیه سمیعی؛ محمد حسن کریم پور؛ محمد رضا حیدریان شهری؛ ژوزه فرانسیسکو سانتوز؛ مجید قادری