تعداد مقالات: 288
127. مدلسازی و پیش نگری تغییرات غلظت TDS در آبخوان ورامین با استفاده از نرم افزار GMS

دوره 9، شماره 1، پاییز 1398، صفحه 25-37

10.22055/aag.2019.27539.1903

محمد نخعی؛ امین محبی تفرشی؛ غزاله محبی تفرشی


128. مکان‌یابی محل دفن پسماند جامد شهرهای جنوبی استان خوزستان با استفاده از منطق فازی و تحلیل سلسله مراتبی

دوره 9، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 30-43

10.22055/aag.2019.26599.1877

مجید چابک؛ هوشنگ بهرامی؛ عباس عساکره؛ نعمت الله جعفرزاده حقیقی فرد


129. تحلیل تنش دیرینه در منطقه شیرشتر (یکی از شاخه‌های شمالی گسل نهبندان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

10.22055/aag.2019.28201.1924

ایوب سهیمی؛ سید مرتضی موسوی؛ محمد مهدی خطیب


130. زمین‌شیمی و تفکیک توده‌های نفوذی، ارتباط آن‌ها با کانی‌سازی و تفسیر داده‌های IP/RS در منطقه اکتشافی گزو

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 47-60

امیر مهدوی؛ محمد حسن کریم پور؛ محمدرضا حیدریان شهری؛ آزاده ملکزاده شفارودی


132. تأثیر دیاژنز بر کیفیت مخزنی سازند کنگان در میدان لاوان، خلیج فارس

دوره 3، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 33-47

سجاد پورامینی بزنجانی؛ محمد حسین آدابی


133. هیدروژئوشیمی آب های زیرزمینی در معدن ذغال سنگ زیرآب

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 37-48

حمیدرضا ناصری؛ فرشاد علیجانی؛ علی مهرابی نژاد


134. ارزیابی لرزه زمین ساختی راندگی ها و پهنه های گسلی پنهان در گستره مختاران- خاور ایران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 41-52

محمد امیر علیمی؛ محمد مهدی خطیب؛ خالد حسامی آذر؛ محمود رضا هیهات


135. زمین شیمی سنگ های ادراری به عنوان یکی از بیومینرال های آسیب رسان؛ مطالعه موردی استان فارس

دوره 4، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 42-50

نسرین یاور عشایری؛ بهنام کشاورزی؛ علیرضا زراسوندی؛ فرید مر


136. رخساره ها، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند سروک در میدان نفتی کوپال، در جنوب غرب ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 46-59

مجتبی ذاکری؛ سید رضا موسوی حرمی؛ محمد خانه باد؛ اسد اله محبوبی؛ امیر صابری


137. بکارگیری مدل ترکیبی GA-BP جهت برآورد مقدار کل کربن آلی (TOC) از داده‌های پتروفیزیکی

دوره 5، شماره 1، بهار 1394، صفحه 40-50

10.22055/aag.2015.11284

زیبا حسینی؛ علی کدخدایی؛ سید محمد احسان طباطبایی


138. بررسی مسیر عبور و تاثیرات گسل پی سنگی هندیجان - بهرگانسر در فرو افتادگی دزفول

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 45-59

10.22055/aag.2015.11526

اسماعیل فرحزادی؛ عباس چرچی؛ محمود جمیل پور؛ قاسم ساعدی


139. زمین‌شیمی عناصر اصلی و فرعی ماسه‌سنگ‌های سازند لالون (کامبرین زیرین) در جنوب باختر مشهد، ایران

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 55-68

علی اصغر کلاگری؛ علی عابدینی؛ پروین نجف زاده طهرانی


140. مطالعه محیط رسوبی وزمین شیمی ماسه سنگ های سازند کشکان

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 48-61

رضا زارعی سهامیه؛ بیژن یوسفی یگانه؛ حسن زمانیان؛ فروغ معظمی گودرزی


143. بررسی مناطق دارای پتانسیل مواد اولیه آجر به منظور رفع مشکلات زیست محیطی در استان اصفهان

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 41-58

سید حسن طباطبایی؛ هوشنگ اسدی هارونی؛ فریماه آیتی


145. تحلیل کمی توزیع طولی و تراکم گسل های بزرگ مقیاس در ناحیه زاگرس

دوره 3، شماره 1، بهار 1392، صفحه 40-52

چاوه ری بایزیدی؛ سید ناصر هاشمی


150. آلودگی منابع آب زیرزمینی در محدوده زمینهای کشاورزی دشت مجن، استان سمنان

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 46-55

10.22055/aag.2017.12634

غلامحسین کرمی؛ هادی جعفری؛ حامد قناعتیان