تعداد مقالات: 288
53. تخمین مدول الاستیسیته سنگ بکر با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون غیر خطی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 10-28

10.22055/aag.2017.12631

معصومه اسماعیلی؛ مهرداد پسندی؛ محمود هاشمی اصفهانیان


55. آسیب پذیری و آلودگی آبخوان کارستی نعل اسبی، جنوب شرق ایذه، با استفاده از روش COP

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 20-28

10.22055/aag.2017.13067

علی محرابی نژاد؛ فرشاد علیجانی؛ کاظم رنگزن؛ زهره استادهاشمی


59. مدل سازی دوبعدی مرزهای تیز (شارپ باندری) داده های مگنتوتلوریک به منظور تشخیص ساختارهای هیدروکربوری منطقه گچساران

دوره 8، شماره 1، زمستان 1397، صفحه 1-12

10.22055/aag.2019.17774.1558

شهاب البرزیان جونقانی؛ علی مرادزاده؛ رضا قائدرحمتی؛ علی نجاتی کلاته؛ محمد فیلبندی کشکولی


65. بررسی هیدروژئوشیمیایی و تعیین منشاء آلودگی چشمه سرگرو دهلران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 آذر 1398

10.22055/aag.2019.28116.1917

سید یحیی میرزائی ارجنکی؛ منوچهر چیت سازان؛ زهرا پیری؛ حاجی کریمی


66. مطالعه خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه سنگ‌های سازندآغاجاری در شرق و جنوب شرق اهواز

دوره 3، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 21-33

محمد حسین قبادی؛ بهروز رفیعی؛ ساجدالدین موسوی؛ نرگس آریا فر


67. مدل‌سازی سه بعدی تخلخل و تراوایی با استفاده از روش‌های زمین‌آماری در یکی از میادین گازی درخلیج فارس

دوره 3، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 20-30

کیومرث پیامنی؛ علی کدخدایی؛ بهاء الدین حمدی؛ محمد حسنی گیو؛ آوا رشیدی


73. ارزیابی کیفی آب زیرزمینی در دشت لنجانات با روش فازی تاکاگی – سوگنو

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 24-32

10.22055/aag.2015.11524

صلاح الدین کامرانی؛ محسن رضایی


74. زمین شیمی زیست محیطی آب، خاک و رسوبات کانسار مس دره زار(کرمان)

دوره 2، شماره 1، بهار 1391، صفحه 29-37

فرید مر؛ نغمه سلطانی؛ بهنام کشاورزی؛ مهرداد کریمی؛ عصمت اسماعیل زاده


75. هیدروژئولوژی نامتعارف سازند آسماری در تاقدیس کمردراز ایذه

دوره 1، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 25-36

حمیدرضا ناصری؛ فرشاد علیجانی؛ محمد نخعفی؛ علی محرابی نژاد