زمین شناسی کاربردی پیشرفته (AAG) - مقالات آماده انتشار