کلیدواژه‌ها = گرانیتوئید کوهسنگی مشهد
تعداد مقالات: 1
1. آنالیز مقطع نازک سنگ و کاربرد آن در مهندسی سنگ (مطالعه موردی: گرانیتوئید کوهسنگی مشهد)

دوره 6، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-14

10.22055/aag.2016.12385

سعید علیقلی؛ غلامرضا لشکری پور؛ محمد غفوری؛ مرتضی رزم آرا