نویسنده = حمید رضا ناصری
تعداد مقالات: 2
2. هیدروژئوشیمی آب های زیرزمینی در معدن ذغال سنگ زیرآب

دوره 4، شماره 11، بهار 1393، صفحه 37-48

حمیدرضا ناصری؛ فرشاد علیجانی؛ علی مهرابی نژاد