نویسنده = فرشاد علیجانی
تعداد مقالات: 3
2. آسیب پذیری و آلودگی آبخوان کارستی نعل اسبی، جنوب شرق ایذه، با استفاده از روش COP

دوره 7، شماره 23، بهار 1396، صفحه 20-28

10.22055/aag.2017.13067

علی محرابی نژاد؛ فرشاد علیجانی؛ کاظم رنگزن؛ زهره استادهاشمی


3. هیدروژئوشیمی آب های زیرزمینی در معدن ذغال سنگ زیرآب

دوره 4، شماره 11، بهار 1393، صفحه 37-48

حمیدرضا ناصری؛ فرشاد علیجانی؛ علی مهرابی نژاد