مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته با هدف ارتقای سطح علمی پژوهشگران و ارائه آخرین دستاوردهای علمی در جنبه های مختلف علوم زمین و سایر علوم بین رشته ای وابسته، با در نظر گرفتن جنبه های کاربردی و نوین آن ها، ارائه انتشار مقالات با کیفیت بالا را سرلوحه کار خود قرار داده است. در این راستا، مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته با بهره گیری از تجربیات و تخصص داوران در زمینه های مختلف، داوری دقیق و منصفانه مقالات و درنهایت پذیرش مقالات برتر را رسالت خود می داند.

 

توجه!

****از نویسندگان محترم تقاضا می شود جهت تسریع در فرایند بررسی، مقاله ارسالی طبق راهنمای نگارشی جدید مجله تدوین و ارسال گردد****  

 

***معیارهای کمیته بین المللی اخلاق در نشر (COPE) در بررسی و چاپ کلیه مقلات ارسالی به مجله زمین شناسی کاربردی پیشرفته مد نظر قرار می­گیرد***

 

 

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 31، مقالات، پاییز 1398، صفحه 1-112